Tag Archives: DX7

デンオン DXM, DX1, DX3, DX5, DX7

デンオンのカセットテープDXM、DX1、DX3、DX5、DX7の広告
(スイングジャーナル 1980年7月号掲載)

DENON

デンオン DX3, DX5, DX7

デンオンのカセットテープDX3、DX5、DX7の広告
(モダン・ジャズ読本 ’80掲載)

Denon